busquets busquets busquets busquets busquets

Busquets Assessors

Som una Corredoria d'assegurances nascuda en la dècada dels 60, actualment en segona generació, amb un creixement sostingut en el temps, tant de Clients com de contractes gestionats. Disposem d'una estructura tècnica-comercial amb una bona logística i un equip humà de professionals ben capacitats per a una adequada gestió, tant per a la contractació, com per a la gestió de cobertures especialitzades que donguin sol.lució a les necessitats empresarials, professionals o personals, sigui quina sigui, a cada nivell de negoci, ubicats en unes instal.lacions modernes i funcionals, equipades amb les últimes tecnologies situades en la carrer Convent n º 27 baixos 08202 Sabadell.

Formem part de diferents col.lectius, especialment del Club Català de Corredors, amb total indepèndencia en front a les Companyies Asseguradores, que ens permet disposar de productes especials tant en cobertures, com en preus, posant a la mà dels nostres clients tot un conjunt de garanties i contractes exclusius.

La nostra estructura ens permet el tractament dels sinistres de forma que poguem assessorar, gestionar i defensar de manera personal i adequada a cada client en front de les Companyies Asseguradores o de tercers responsables, i ofrerir-los un servei ràpid i eficaç.

Estem degudament inscrits en el Registre Especial de la Direcció General d'Assegurances amb el nº J-0908.

Tenim subscrita pòlissa de Responsabilitat Civil Professional i disposem de la capacitat financera legalment establerta, cumplint el disposat en la Llei 26/2006.

Disposem de departament extern d'atenció al client, encarregat d'atendre les seves queixes i reclamacions, a través del mail cliente@quejasyreclamaciones.com, per escrit al apartat de Correus 2053 de 28002 Madrid, o a través de la nostra web, www.quejasyreclamaciones.com, i per a més informació pot dirigirse també a qualsevol empleat de la Correduría, tot en conformitat al que disposa la Ordre del Ministeri de Economia ECO/734/2004 de 11 de març.

Tenim establert el tractament de les seves dades de caracter personal, en conformitat amb el previst en el art. 5.1. de la LO 15/1999, de Protecció de Dades de Carácter Personal.

busquets
Una cobertura excepcional.
busquets
Assegura gaudir d'un bon viatge.
busquets
Estigues tranquil.
busquets
Una assegurança mèdica de veritat.

TELÈFONS D’ATENCIÓ ONLINE

AUTOS
Allianz 914 522 912
Axa 911 119 543
Caser 915 909 631
Fiatc 900 302 020
Generali 911 123 443

AUTOS
Liberty (España) 900 101 369
Plus Ultra 918 075 392
Reale 900 101 399
Zurich 934 165 040
Liberty (Catalunya) 900 404 028

DIVERSOS
Allianz 913 255 258
Axa 900 300 025
Caser 911 553 404
Fiatc 935 211 334
Generali 911 123 443

DIVERSOS
Liberty 900 243 657
Plus Ultra 917 838 383
Reale 918 073 737
Zurich 934 165 046

© 2013 · BUSQUETS, ASSESSORS CORREDORIA D’ASSEGURANCES C/ CONVENT, 27 - 08202 SABADELL - Tel 937 254 011 - Fax 937 272 143